Shopping cart Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Regulamin sklepu internetowego


Postanowienia ogólne

1. Odzież marki Parlé jest sprzedawana wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.parle.cc nazywanym dalej Sklepem

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Kontakt ze sklepem jest możliwy wyłącznie za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.parle.cc

4. Logo, domena oraz wszelkie wzory i zdjęcia zawarte na stronie www.parle.cc są własnością intelektualną firmy Parlé

5. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

Złożenie zamówienia

6. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.parle.cc

7. Zamówienia można składać w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

8. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

9. Zamówienia można składać tylko poprzez formularz znajdujący się w Sklepie

10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia płatności

11. Sklep zawiera jedynie przybliżone dane o stanach magazynowych, które są aktualizowane raz dziennie. W przypadku braku towaru zakupionego przez klienta sklep poinformuje o tym fakcie Klienta za pomocą danych kontaktowych otrzymanych przez Kupującego w trakcie wypełniania formularza sprzedażowego. Sklep zobowiązuje się zwrócić niezwłocznie otrzymane przez klienta środki pieniężne.

Płatności

12. Płatności mogą być dokonywane za pomocą platform płatniczych DOTPAY, PAYPAL lub kart płatniczych ( Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro).

13. Ceny wyświetlane w Sklepie są cenami brutto.

Dostawa

14. Cena towaru zawiera cenę dostawy na terenie Polski.

15. Wysyłka jest realizowana za pomocą firmy kurierskiej DPD.

16. Czas dostawy to zwykle nie więcej niż 48h.

Reklamacje

17. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego wraz z załączoną kopią paragonu oraz załączonym opisem powodu reklamacji

18. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalne zużycie.

19. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

20. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Zwroty

21. Klient ma prawo odstąpienia umowy w ciągu 30 dni od dnia zakupu. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Klient jest zobowiązany do wypełnienia i załączenia wraz z towarem oświadczenia znajdującego się pod regulaminem. Przed dokonaniem wysyłki Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sklep za pomocą maila : contact@parle.cc

22. Koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Klienta. Klient jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia towaru na czas transportu zwrotnego.

23. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę jeżeli warunki zawarte w punktach 17 i 18 nie zostały złamane.

Polityka ochrony prywatności

24. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

25. Sklep gromadzi dane Użytkowników na poszczególnych etapach, w szczególności:

a) podczas zamawiania produktów oferowanych w sklepie, 

b) podczas transakcji zakupu,

c) podczas zapisu przez Użytkownika zamówienia na newsletter,

d) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo).
Sklep gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

26. Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

d) usunięcia danych osobowych.

27. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody.

Z prawa do wycofania zgody można skorzystać wysyłając maila na adres contact@parle.cc

28. Dostęp do danych osobowych znajduje się wyłącznie w posiadaniu Administratorów Sklepu. Nie będzie on udostępniany osobom trzecim.

29. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa rejestracji danych osobowych oraz możliwości identyfikacji osób dokonujących tych operacji.

30. Dostęp do Państwa danych osobowych jest przekazywany firmom kurierskim tylko podczas realizacji zamówienia.

 

Postanowienia końcowe

31. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen ( nie dotyczy towaru zakupionego przed zmianami).

32. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego informowania o tym.

33. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

34. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówień. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówień.