Regulamin sklepu internetowego

Oznaczenie Sprzedającego

Regulamin sklepu internetowego „www.martomteam.com/regulamin” określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług i sprzedaży Towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną internetową www.martomteam.com należącą do Tomasz Skoczylas Kiore, Sikorskiego 13, 62-020 Swarzędz, Nip. 7842111873 Nr identyfikacyjny regon: 695609263. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem: contact@parle.cc telefonu pod numerem: +48 695609263.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca, który zakłada konto w Sklepie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą prawną, fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep – prowadzony w domenie internetowej domenie www.martomteam.com, za pośrednictwem których Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów.

Sprzedający – Tomasz Skoczylas Kiore

Sprzedaż detaliczna – sprzedaż do 20 sztuk Towaru oraz sprzedaż realizowana na rzecz Konsumentów.

Towary – Towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz Towary wytworzone na indywidualne zamówienie Kupującego.

Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Kupującego ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.

Usługa – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

Sprzedający świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze. zm.). Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią Internet. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedający udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Kupujący rejestrując konto w Sklepie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Postanowienia ogólne

1. Odzież marki Parlé jest sprzedawana wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.parle.cc nazywanym dalej Sklepem

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Kontakt ze sklepem jest możliwy wyłącznie za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.parle.cc

4. Logo, domena oraz wszelkie wzory i zdjęcia zawarte na stronie www.parle.cc są własnością intelektualną firmy Parlé

5. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

Złożenie zamówienia

6. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.parle.cc

7. Zamówienia można składać w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

8. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

9. Zamówienia można składać tylko poprzez formularz znajdujący się w Sklepie

10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia płatności

11. Sklep zawiera jedynie przybliżone dane o stanach magazynowych, które są aktualizowane raz dziennie. W przypadku braku towaru zakupionego przez klienta sklep poinformuje o tym fakcie Klienta za pomocą danych kontaktowych otrzymanych przez Kupującego w trakcie wypełniania formularza sprzedażowego. Sklep zobowiązuje się zwrócić niezwłocznie otrzymane przez klienta środki pieniężne.

Płatności

12. Płatności mogą być dokonywane za pomocą platform płatniczych DOTPAY, PAYPAL lub kart płatniczych ( Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro).

13. Ceny wyświetlane w Sklepie są cenami brutto.

Dostawa

14. Cena towaru zawiera cenę dostawy na terenie Polski.

15. Wysyłka jest realizowana za pomocą firmy kurierskiej DPD.

16. Czas dostawy to zwykle nie więcej niż 48h.

Reklamacje

17. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego wraz z załączoną kopią paragonu oraz załączonym opisem powodu reklamacji

18. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalne zużycie.

19. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

20. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Zwroty

21. Klient ma prawo odstąpienia umowy w ciągu 30 dni od dnia zakupu. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Klient jest zobowiązany do wypełnienia i załączenia wraz z towarem oświadczenia znajdującego się pod regulaminem. Przed dokonaniem wysyłki Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sklep za pomocą maila : contact@parle.cc

22. Koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Klienta. Klient jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia towaru na czas transportu zwrotnego.

23. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę jeżeli warunki zawarte w punktach 17 i 18 nie zostały złamane.

Polityka ochrony prywatności

24. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

25. Sklep gromadzi dane Użytkowników na poszczególnych etapach, w szczególności:

a) podczas zamawiania produktów oferowanych w sklepie, 

b) podczas transakcji zakupu,

c) podczas zapisu przez Użytkownika zamówienia na newsletter,

d) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo).
Sklep gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

26. Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

d) usunięcia danych osobowych.

27. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody.

Z prawa do wycofania zgody można skorzystać wysyłając maila na adres contact@parle.cc

28. Dostęp do danych osobowych znajduje się wyłącznie w posiadaniu Administratorów Sklepu. Nie będzie on udostępniany osobom trzecim.

29. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa rejestracji danych osobowych oraz możliwości identyfikacji osób dokonujących tych operacji.

30. Dostęp do Państwa danych osobowych jest przekazywany firmom kurierskim tylko podczas realizacji zamówienia.

 

Postanowienia końcowe

31. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen ( nie dotyczy towaru zakupionego przed zmianami).

32. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego informowania o tym.

33. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

34. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Polityka prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: Tomasz Skoczylas Kiore, Swarzędz 62-02, Sikorskiego 13

1. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej.

Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

DPD Polska Sp. z o.o.
MINERALNA 15
02-274 WARSZAWA

General Logistics Systems
Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052 Komorniki

Apaczka, R2G Polska Sp. z o.o. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Inpost S A, Kraków 30-624, Malborska 130

4. E-Mail-Newsletter

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera.

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Cookies i analityka internetowa.

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

  •          Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  •          Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
  •          Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
  •          Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  •          Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Postanowienia końcowe.

16. Prawa autorskie

Wszelkie treści udostępnianie na stronie Sklepu tj. zdjęcia, logotypy, opisy Towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu, bądź współpracujących z nim podmiotów i są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631).

Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części powołanych powyżej treści bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

17. Jurysdykcja krajowa i prawo właściwe

W stosunkach Sprzedającego z Przedsiębiorcami prawem właściwym dla wszelkich roszczeń i sporów związanych z działalnością Sklepu, umów sprzedaży zawartych przez Sprzedającego i realizacją zamówień jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z działalnością Sklepu, umowami sprzedaży zawartymi przez Sprzedającego i realizacją zamówień podlegają jurysdykcję krajowej sądów powszechnych w Polsce. Właściwym do rozpoznania sporów jest sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

W stosunkach Sprzedającego z Konsumentami właściwość sądu ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

18. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego tygodnia od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówień. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówień.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ta strona korzysta z plików ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Dalsze korzystanie z naszej strony parle.cc oznacza, że zgadzasz się na ich używanie.